Saturday, July 10, 2010

Recensie: Psychoanalyse en de onderste knoop open

Wat stijl is, mag dan vaak een kwestie van smaak zijn, maar als het zozeer vastgelegd is als de omgangsvormen van de heer van de dertiger en veertiger jaren van de vorige eeuw is er weinig te twisten. De stijl van de ware gentleman is vastgelegd in traditie, én in The Chap. A Journal for the Modern Gentleman. Dat het daarbij om uiterlijkheden gaat, is evident, of het (in dit juni-julinummer 2010) nu Edward VIII, Duke of Windsor, cricket of de Tweed Run betreft, maar ook de innerlijke drijfveren van Alain de Botton, Tom Hodgkinson en — met een lichtere noot — gentlemansamenzweerders hebben hun plaats gevonden in dit semi-serieuze tijdschrift.

Door daan stoffelsen.

klik hier voor het hele artikel

No comments:

Post a Comment