Thursday, July 22, 2010

Recensie: De stadsbewoner en zijn stad, de fotoserie en zijn context

Het zomernummer van Foam Magazine heeft als thema city life, het leven in de stad. Wat karakteriseert het leven in de stad in de eerste jaren van het nieuwe millennium? Hoe spenderen mensen hun vrije tijd, waar werken ze en hoe ziet dat eruit? Hoe verhoudt een individu zich tot de gigantische schaal van de hedendaagse metropool? En hoe verhouden mensen zich tot elkaar in een zo intense manier van samenleven? Het ligt voor de hand om direct te denken aan grote ‘stadsfotografen’ — Daido Moriyama, Stephen Shore, Philip-Lorca diCorcia of Ed van der Elsken. Maar Foam Magazine durft te kiezen voor jong talent, en minder bekende meesters — dat is reden één om het tijdschrift te waarderen. De nadruk van het thema ligt op de stadsbewoner — het individu of juist de groep die zich in deze vijandige maar mensgeschapen leefomgeving moet handhaven. De mens dus in zijn context — en het oog voor de context is reden twee om Foam Magazine ter hand te nemen.
lees hier de hele recensie

Door karianne bueno.

No comments:

Post a Comment